EMPOWERMENT THEATER

spiegelEMPOWERMENT THEATER
Deze unieke vorm van zowel muziektheater als empowerment-training, die op maat is aan te passen, is er op gericht (grote) groepen te activeren om helder te krijgen wat hun overtuigingen en wensen zijn.
De deelnemer werkt individueel (met een werkblad) of groepsgewijs aan dromen en ambities. voor een registratie met 200 studenten van het ROC v Amsterdam zie http://www.youtube.com/robhermansprodukties