CREATIEVE WORKSHOPS EN TEAMBUILDING

enthousiastDe Entertrainer komt bij u en uw team en start de dag met een performance (zang, dans en/of theater) rondom het thema van de dag. Vervolgens gaan we aan de slag met diverse workshops op maat.

Waarom de Entertrainer? Op deze werkwijze ontstaat er een hogere energie, meer speelsheid, plezier wat creativiteit en ‘out of the box’ denken en werken stimuleert. De dag zal worden herinnerd als energiek en levendig met veel interactie en beweging. Tegelijkertijd wordt er voor gezorgd dat doelen helder worden geformuleerd (SMART), en worden er duidelijke afspraken gemaakt hoe deze verder uit te werken.

Ik weet als de entertainer de groep doorgaans positief te stimuleren richting verandering. Mijn werkwijze wordt over het algemeen als inspirerend en krachtig beoordeeld.

Workshops

HUISJEWat heb ik in huis?

Een creatieve interactieve werkvorm.

In groepjes gaan de deelnemers op onderzoek uit, wat hebben zij in huis aan talenten, vaardigheden, ervaringen en ook dromen, toekomstidealen.

Er worden smartdoelen geformuleerd en aan elkaar gepresenteerd.

Wie je denkt, ben jezelf!

De deelnemers gaan individueel aan de slag. Middels geleide fantasie onderzoeken zij hun overtuigingen en welke gevolgen dat hebben op gevoel en gedrag. Ter plekke herschrijven zij hun overtuigingen.  Ook worden nieuwe overtuigingen getraind.

Speedsparren

Naar aanleiding van eerder geformuleerde doelen of persoonlijke thema’s (opgesteld in de workshop: Wat heb ik in huis, Wie je denkt ben je zelf of Feedback) gaan we speedsparren.

Al wandelend spreken de deelnemers kort, zoveel mogelijk verschillende personen, om hun persoonlijke of gezamenlijke doelen en ideeën te verscherpen en concretiseren.

spiegel-oogFeedback

De Feedback workshop voor groepen is er op gericht een betere samenwerking, meer erkenning en ruimte voor de individuele persoonlijkheid, en een prettige werksfeer te bevorderen.

Door middel van diverse werkvormen is feedback geven aan elkaar mogelijk, bijvoorbeeld, speedsparren, kwaliteitenspel en feedback in rollenspel.

Overige workshops

In overleg met de opdrachtgever worden er ook workshops op maat, eveneens met diverse werkvormen, aangeboden.

Studiedagen

Tijdens studiedagen van docententeams kan ik worden ingezet als dagvoorzitter of eventueel trainer richting veranderingsprocessen. Ik heb bij meerdere teams dagen voorbereid en begeleid met veel succes.